Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου https://www.gvleather.com
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφαλειά σας στον ιστότοπό μας, συνεπώς η ιδιωτικότητά σας και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σας είναι σημαντικά για εμάς. 
Για τον λόγο αυτόν, θα σάς ζητούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο και ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή και υπευθυνότητα.
Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου έχει στόχο να σάς ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμορφώνοντας με τις αυστηρές απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ, άλλης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων εντός των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων κανονισμών σχετικών με την προστασία δεδομένων είναι:
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΟΥΦΑΡΗΣ», που εδρεύει στην Θεσσαλονικη , οδος Δωδεκανήσου 13, Τ.Κ. 54626, 
Πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να σάς παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο,το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας, καθώς προχωρήσετε στην πρώτη σας παραγγελία, Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό συνιστά η περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συγκατάθεση εξαιτίας των δεδομένων συνθηκών και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από νόμο.
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτόν, λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς έτσι ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά την απώλειά τους και την κακή χρήση τους από τρίτους.
Σκοποί της επεξεργασίας και οι νομικές αρχές που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:
Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων,Παροχή ενημερωτικών δελτίων, προωθητικών ενεργειών,Διεξαγωγή ερευνών
Δραστηριότητες μάρκετινγκ, Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών
Πωλήσεις προιόντων Δερμάτινες ζώνες, π.χ. για την επεξεργασία παραγγελιών για τα αγαθά που προσφέρουμε διαδικτυακά.
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους εξής σκοπούς:
 
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, για τις οποίες εμείς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης, π.χ. κατά την αγορά προϊόντος. Το εν λόγω στοιχείο εφαρμόζεται σε κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια δραστηριοτήτων κατά το προσυμβατικό στάδιο , όπως είναι για παράδειγμα η πραγματοποίηση διερεύνησης αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες.
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεσμευόμαστε από υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, η οποία απαιτεί την 
 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα για τη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις.
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικά σας ζωτικά συμφέροντα ή άλλου φυσικού προσώπου.
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται αναφορικά με τα έννομα συμφέροντά μας, για παράδειγμα όταν προσλαμβάνουμε παρόχους υπηρεσιών για τον σκοπό της εκτέλεσης παραγγελιών (π.χ. υπηρεσίες παράδοσης), όταν πραγματοποιούμε στατιστικές έρευνες και αναλύσεις ή όταν καταγράφουμε τις προσπάθειες σύνδεσης.
Διάρκεια αποθήκευσης και συνήθης διαγραφή των προσωπικών δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με νόμο ή κανονισμό. Από τη στιγμή που ο σκοπός παύει να υπάρχει ή εκπληρώνεται, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγράφονται ή θα περιορίζονται. Σε περίπτωση που τα δεδομένα περιορίζονται, θα διαγράφονται από τη στιγμή που η περίοδος διατήρησης που επιβάλλεται από νόμο, 
καταστατικό ή σύμβαση παύει να εμποδίζει την πραγματοποίηση της διαγραφής αυτής, εφόσον δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρούμε ότι η διαγραφή θέτει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά σας, και υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή αυτή δεν απαιτεί την καταβολή ιδιαίτερα δυσανάλογης προσπάθειας λόγω της συγκεκριμένης φύσης της αποθήκευσης.
 
Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα (αρχεία καταγραφής)
Σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, ο ιστότοπός μας συλλέγει μια σειρά δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σε κάθε πρόσβαση, τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά σε αρχεία καταγραφής ενός διακομιστή. Το αρχείο καταγραφής δημιουργείται ως μέρος της αυτόματης καταγραφής που πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας. Είναι δυνατή η συλλογή των ακόλουθων δεδομένων:
 
Η πρόσβαση στον ιστότοπο (ημερομηνία, ώρα και συχνότητα)
Ο τρόπος με τον οποίο καταλήξατε στον ιστότοπο (σελίδα αναφοράς, υπερσύνδεσμος, κλπ.)
Ο όγκος των απεσταλμένων δεδομένων
Το πρόγραμμα περιήγησης και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε
Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε
Ο πάροχος της υπηρεσίας διαδικτύου που χρησιμοποιείτε
Η διεύθυνση IP που ο πάροχος της υπηρεσίας διαδικτύου σας αντιστοιχεί στον υπολογιστή σας όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο
Η συλλογή και αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ιστότοπου προκειμένου να παρέχεται στον ιστότοπο λειτουργικότητα και να προσφέρεται το περιεχόμενό του. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων της τεχνολογίας πληροφοριών μας. Για τον λόγο αυτόν, τα δεδομένα αποθηκεύονται για μέγιστο χρονικό διάστημα επτά ημερών ως τεχνικό μέτρο προφύλαξης.
 
Cookies, υπηρεσίες ανάλυσης ιστού και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies, υπηρεσίες ανάλυσης ιστού και προσθήκες (plugins) μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τα οποία υπάρχει ξεχωριστή Πολιτική Απορρήτου.
 
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις ειδικές προσφορές και άλλα μηνύματα όπως για παράδειγμα τα ενημερωτικά δελτία
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την αποστολή πληροφοριών που εσείς ζητάτε σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και άλλες ειδικές προσφορές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μάς παρέχετε. Αυτό θα γίνεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή εφόσον επιτρέπεται από νόμο. Η συγκατάθεση για την ανωτέρω παροχή διέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.
 
Εγγραφή για ενημερωτικά δελτία, προωθητικές ενέργειες κι έρευνες στον ιστότοπό μας
 
Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε για ενημερωτικό δελτίο, προωθητικές ενέργειες κι έρευνες χωρίς επιβάρυνση στον ιστότοπό μας. Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο, προωθητικές ενέργειες και έρευνες, τα δεδομένα της φόρμας καταχώρισης δεδομένων θα αποστέλλονται σε εμάς, δηλαδή τουλάχιστον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας.
 
Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη χρήση μιας διαδικασίας «διπλής συναίνεσης», μέσω της οποίας θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή, με το οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Η επιβεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να παρεμποδίζεται ο οποιοσδήποτε από το να καταχωρίζει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανήκουν στον ίδιο. Η συγκατάθεσή σας θα ληφθεί για την επεξεργασία δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται σε αυτή.
Παροχή πληροφοριών σχετικά με την πώληση προϊόντων 
Σε περίπτωση που αγοράζετε προϊόντα  από τον ιστότοπό μας, μπορούμε να σάς στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα παρόμοια προϊόντα  μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνετε ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
 
Ταχυδρομικές παραδόσεις
 
Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ειδικές προσφορές μας μέσω ταχυδρομείου.
 
Επιθυμία μας είναι να βρίσκετε την ανάγνωση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σάς αποστέλλουμε ευχάριστη, γι’ αυτό και προσπαθούμε να συμπεριλαμβάνουμε μόνο τις πληροφορίες που ενδεχομένως να θεωρείτε ενδιαφέρουσες. Κατά συνέπεια, υπολογίζουμε και αποθηκεύουμε τα ποσοστά ανοιγμάτων και κλικ που πραγματοποιείτε στο προφίλ 
χρήστη σας. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με το εάν και το πότε ανοίγετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, ποιο περιεχόμενο αυτών 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας:

Βρείτε μας στα κοινωνικά δύκτια

facebook